Met Zorg Thuis bewegen we mee met de cliënt

24-04-2023

“Ik vind dat jullie me fantastisch geholpen hebben, dat ik de mogelijkheden krijg om zelf mijn hond uit te laten. Als het zo gaat, kan ik het hopelijk nog een tijd uithouden,” zegt Kees van de Haar (77). Kees kampt met ernstige longproblemen en krijgt sinds 2020 zorg van Zorg thuis.

In het begin kwam de zorg laat in de ochtend en liet zijn dochter de hond ’s morgens uit. Kees: “Het zelf uitlaten van mijn hond was een belangrijk doel om naar toe te werken tijdens mijn longrevalidatie in Merem medisch revalidatiecentrum in Hilversum. Ik wilde dat graag weer zelf doen.” Kees moest zijn leven veranderen en kreeg handvatten hoe hij dat het beste kon doen.

Nicoline Nieuwenhuijs (63), wijkverpleegkundige Zorg thuis locatie Baarn, vertelt over de rol en invloed van zorgmedewerkers op een gezonde thuissituatie van cliënten. In overleg met het Zorg thuisteam is de zorg voor Kees na zijn revalidatie op verschillende punten aangepast. Nicoline: “Meneer krijgt nu ’s avonds na het douchen een grote badjas aan en droogt daarin op. Dat drogen in de badjas scheelt hem weer energie. Vroeg in de ochtend al helpen we meneer met aankleden, zodat hij rustig met de scootmobiel zelf zijn hond kan uitlaten.”

Meer of andere zorg nodig

Naast het bieden van ‘gebruikelijke’ zorg, zoals het aan- en uittrekken van steunkousen, persoonlijke verzorging en het geven van medicatie, is voor een gezonde thuissituatie regelmatig meer of andere zorg nodig. “Soms komen we bij een nieuwe cliënt die in een vervuild huis blijkt te wonen,” vertelt Nicoline verder, “of we komen bij meer complexe gevallen. We schakelen dan in overleg met de cliënt het Lokaal Team Baarn in. Als geheugenproblemen een rol spelen, is er contact met de huisarts of casemanager dementie. Vaak gaat het om praktische hulp, zoals huishoudelijke ondersteuning of begeleiding naar het ontmoetingscentrum.”

Zorg aanpassen

“We kijken breed naar oplossingen en aanpassingen,” zegt Nicoline, “en zoeken wie er nog meer betrokken kunnen worden. Als dat kan, betrekken we de familie er bij. Ook proberen we te achterhalen waaraan iemand behoefte heeft. We bewegen daarin mee en passen de zorg erop aan. Wat ik aan de casus van Kees van de Haar het mooie vind, is dat doordat meneer is gaan revalideren en wij ons als thuiszorg aangepast hebben, hij weer dingen kan doen die hij leuk vindt.”

Zorg thuis

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daar heeft u wel hulp bij nodig, tijdelijk of voor een langere periode. Wij bieden u die hulp. Als het kan bij u thuis, anders zo dicht mogelijk bij u in buurt. Ontdek welke zorg wij u kunnen bieden.