Kwaliteitsjaarverslag 2022 van Silverein verschenen

15-06-2023

Op 15 juni 2023 is het kwaliteitsjaarverslag 2022 van Silverein verschenen. Het bevat informatie over wat Silverein in 2022 heeft ondernomen op het gebied van kwaliteit.

Onderwerpen zijn onder meer  persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, vrijheid en veiligheid, kwaliteitsverbetering, medezeggenschap en cliëntervaringen. Er staat ook informatie in over Advanced Care Planning, medicatieveiligheid en aandacht voor eten en drinken. Dit zijn indicatoren die alle verpleeghuizen verplicht moeten bijhouden en waarover ze informatie aanleveren aan het Zorginstituut. Een indicator is een graadmeter van kwalitatief goede zorg. Daarnaast staat het verpleeghuizen vrij om ook één of meer andere indicatoren te belichten. Bij Silverein hebben we in 2022 gekozen voor decubitus en vrijheid beperkende maatregelen. Lees hier het kwaliteitsjaarverslag 2022

Meer lezen over kwaliteit bij Silverein?