Hulp bij het huishouden (gefinancierd door Wmo) stopt medio april 2021

25-10-2020

Enige weken geleden verscheen in de pers een bericht dat Silverein (voorheen: Lyvore) medio april 2021 stopt met het aanbieden van hulp bij het huishouden in de gemeenten Baarn en Soest. Wij kunnen ons voorstellend dat dit bericht leidt tot verwarring en vragen. Middels dit bericht, geven wij graag een toelichting.

Silverein stopt met hulp bij het huishouden bij mensen die thuis wonen, in hun eigen huis
Silverein heeft voor de toekomst een keuze gemaakt in het dienstenaanbod van de organisatie. Na zorgvuldig afwegen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het aanbieden van Hulp bij het huishouden via de Wmo niet langer past bij het zorg- en ondersteuningsaanbod dat wij mensen willen bieden. Vanwege de toenemende vraag is er voor gekozen om ons te richten op de kernactiviteit: professionele (complexe) verzorging, (wijk) verpleging en welzijn.

Deze ontwikkeling is ook in lijn met de landelijke ontwikkelingen, waarbij steeds meer ouderenzorgorganisaties zich meer richten op verzorging en verpleging, en de huishoudelijke hulp steeds vaker geleverd wordt door organisaties die zich speciaal daarop richten en het daardoor ook beter kostendekkend kunnen organiseren.

Hulp bij het huishouden, gefinancierd vanuit de Wmo
In dit bericht hebben we het over ‘Hulp bij het huishouden’ of over ‘Huishoudelijke hulp’ die wordt gefinancierd door de gemeente (Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze vorm van huishoudelijke hulp wordt geboden bij mensen die thuis wonen in hun eigen huis; cliënten van zorg aan huis. Huishoudelijke hulp die wordt geboden binnen de locaties van Silverein staat hier los van. Dus ook voor locatie De Heybergh geldt dat dit besluit niet van toepassing is op de huishoudelijk medewerkers die werken in locatie De Heyberg. Wel geldt dit voor mensen die bij De Heybergh, die én een eigen woning huren én gebruik maken van Hulp bij het huishouden via de Wmo. Zij zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd.

Andere organisatie
Silverein is in gesprek met andere aanbieders van Hulp bij het huishouden via de Wmo. Met die andere organisatie worden verschillende aandachtspunten besproken in deze onderhandelingen. Het is ons doel dat alle cliënten en alle medewerkers door de andere organisatie worden overgenomen en dat de koppeling tussen cliënten en medewerkers in stand blijft. Met andere woorden: wij willen er voor zorgen dat medewerkers door de nieuwe aanbieder worden overgenomen. Op die manier kunnen zij het werk dat zij nu doen, blijven doen en kunnen cliënten hun vaste medewerker behouden. Zo blijven zij ook de juiste hulp ontvangen. We gaan ook in gesprek met deze medewerkers om inzicht te krijgen in alle mogelijke opties die er zijn. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die op één van onze locaties willen werken (intramuraal) of we kunnen ze begeleiden naar ander werk. Dit proces vraagt tijd en aandacht. Juist daarom zijn we dit proces nu gestart, zodat we voldoende tijd hebben voor iedere cliënt en voor iedere medewerker die dit betreft ons in te zetten voor een goede afloop.