Gratis training GOED omgaan met dementie

07-05-2024

Het Soesterkwartier wil een dementievriendelijke wijk zijn. Dat houdt in dat we aandacht en begrip voor mensen met beginnende dementie willen vergroten, waardoor de leefbaarheid voor zowel de betrokkenen als voor de omgeving wordt versterkt. Dat doen wij op verschillende manieren. Zo was er op 18 april jl. een feestelijke start van het project Dementievriendelijke wijk Soesterkwartier in de Emmauskerk, zullen we ook op de Zomerparade aanwezig zijn (6 juli 2024) en worden er verschillende trainingen gratis aangeboden. 

Er zijn nog verschillende plekken beschikbaar op:

•        Woensdag 15 mei, 19.00-21.30 uur

•        Maandag 27 mei, 19.00-21.30 uur

•        Donderdag 6 juni, 09.30-12.00 uur

•        Dinsdag 25 juni, 09.30-12.00 uur

 

Is dit iets voor jou? Of ken jij iemand voor wie dit interessant kan zijn? Stuur de informatie dan zeker door. We zien je graag op een van bovengenoemde data!

Wat houdt de training GOED omgaan met dementie in?

In deze training leer je hoe je iemand met dementie herkent. En wat je het beste kunt doen om iemand te helpen. Deze training is voor iedereen. Want iedereen kan op straat, in de buurt of in het café iemand met dementie tegenkomen die jouw hulp nodig heeft. Doe GOED!

Opbouw van de training

Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie.

In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Tot slot wordt besproken hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en worden tips gegeven.

Deze training is kosteloos

De training is een onderdeel van het project Dementievriendelijke wijk Soesterkwartier. De training wordt door professionele trainers van de Stichting Samendementievriendelijk gegeven en wordt kosteloos aangeboden in het kader van het project.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de training wordt alle deelnemers gevraagd om één of meerdere online trainingen te volgen via https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingen. Deze duren ongeveer 15 minuten en zijn gratis te volgen. Daarnaast wordt gevraagd om - zo mogelijk - een praktijksituatie te benoemen, die u besproken wilt hebben.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://www.dementievriendelijkewijk.nl/evenementen.html. Hier kiest u de datum die u het beste past.

Gratis online trainingen

Naast de trainingen in het Projectenhuis Soesterkwartier, kun je dus ook online al aan de slag. Op de website van SamenDementievriendelijk vind je verschillende gratis online trainingen die worden aangeboden, per doelgroep of situatie (bijv. in de winkel, in de taxi, tijdens vrijwilligerswerk, etc): https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingen

De 'GOED omgaan met dementie' en de 'In je buurt' training, zijn trainingen die iedereen kan volgen. Hier leer je hoe je dementie herkent en lastige situaties goed oplost. Daarnaast zijn er veertien trainingen die we voor specifieke beroepsgroepen ontwikkeld hebben. Hier komen situaties aan bod die binnen deze werkvelden veel voorkomen. Staat jouw beroepsgroep er niet tussen? Doe dan gewoon één van de basistrainingen! Druk op de button, dan start de training direct.

Project Dementievriendelijke wijk Soesterkwartier

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende verworven hersenziekten, die met elkaar gemeen hebben dat er sprake is van geobjectiveerde cognitieve stoornissen. De cognitieve stoornissen verstoren het dagelijks functioneren ten opzichte van het vroegere niveau.

Toenemende leeftijd is de grootste risicofactor voor dementie. Het aantal mensen dat in een jaar dementie krijgt, stijgt met de leeftijd, vooral na het 65e levensjaar. De kans dat men dementie krijgt is vanaf het 80e levensjaar 1 op de 4 en loopt daarna nog verder op, omdat mensen langer blijven leven. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie dit aantal is verdubbeld in 2040.

In het Soesterkwartier is in 2023 een project gestart om door middel van trainingen, gesprekken en bewustwording aandacht te vragen voor mensen met een beginnende dementie. Het doel is aandacht en begrip voor mensen met beginnende dementie, waardoor de leefbaarheid voor de betrokkenen als voor de omgeving wordt versterkt.

Dit project wordt gesteund door onder andere: Indebuurt033, Silverein, King Arthur Groep, Bij Bosshardt, de Gemeente Amersfoort en SamenDementievriendelijk/ Alzheimer Nederland.