Esther van het Erve neemt afscheid als directeur van Silverein

11-01-2024

Silverein moet helaas afscheid nemen van Esther van het Erve als directeur. Na bijna 2 jaar zich intensief te hebben ingezet voor Zorggroep De Opbouw, als directeur van Silverein, heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden bij Pleyade als lid Raad van Bestuur. Pleyade is een soortgelijke ouderenzorgorganisatie, in de regio waar zij ook woont.

Esther: “Ik heb het naar mijn zin bij Silverein. We zijn met elkaar aan het bouwen aan een mooie en ook sterke, toekomstbestendige ouderenzorgorganisatie waar informele zorg een belangrijke rol gaat spelen. Deze beweging is net in gang gezet toen deze uitdaging bij Pleyade op mijn pad kwam. Omdat deze organisatie in veel opzichten lijkt op Silverein en daarnaast gesitueerd is in mijn woon- en leefomgeving, heb ik toch de keuze gemaakt voor Pleyade. Een organisatie die nagenoeg dezelfde waarden heeft en ook werkt aan nieuwe, passende ouderenzorg.”

In de periode dat Esther, samen met Timon Dijkman, de directie van Silverein voert, is een nieuwe fase ingeleid. Onder hun leiding is hard gewerkt aan het richten van Silverein na de fusie, waarbij onder andere de missie en visie zijn aangescherpt, er een meerjarenstrategie is ontwikkeld en er belangrijke trajecten zijn gestart om Silverein financieel gezond te krijgen en te houden. Esther heeft zich daarbij laten zien als een enthousiaste en betrokken directeur.

De Raad van Bestuur respecteert het besluit van Esther en bedankt haar voor haar grote inzet, daadkracht en betrokkenheid. Ronald Bik, namens de Raad van Bestuur: “We verliezen in Esther een bevlogen en ervaren directielid. Zij heeft samen met Timon in deze relatief korte periode laten zien dat Silverein een krachtige ouderenzorgorganisatie is. Ook binnen onze zorggroep was zij daarmee van waarde. We gaan haar zeker missen, maar wensen haar bovenal alle goeds in de toekomst. Daarbij gunnen we haar deze nieuwe functie dichter bij huis, waarmee haar reistijd aanzienlijk vermindert.”

Zowel Esther als de Raad van Bestuur hebben er vertrouwen in dat de medewerkers samen met cliënten, verwanten en vrijwilligers verder bouwen aan Silverein en de zorggroep. Esther is nog tot 1 maart 2024 betrokken als directeur van Silverein. De Raad van Bestuur zal samen met Timon in kaart brengen op welke wijze de positie van Esther gaat worden vervuld.