Samen gezond de zomer door: doe mee aan Zorginzet

25-06-2023

Alle medewerkers van Silverein zetten zich dagelijks in voor de zorg en ondersteuning aan cliënten. Het is een uitdaging om dit met voldoende personeel te doen. In de zomerperiode kan een beetje hulp van naasten, vrijwilligers en kantoorpersoneel nét het verschil maken. De directie doet hiertoe een oproep onder de noemer 'Zorginzet'. Doet u ook mee?

Meld u aan!

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

Krapte zorgmedewerkers

Landelijk zijn er in allerlei sectoren tekorten op de arbeidsmarkt. Ook in de (ouderen)zorg is dat het geval. Voor Silverein is het voortdurend een puzzel om voldoende nieuwe en goede medewerkers te werven én hen aan boord te houden. De werkdruk is hoog als er te weinig medewerkers zijn.

Wat wij hieraan doen

We zijn continu bezig om knelpunten in de personeelsbezetting op te lossen. We werven op allerlei manieren nieuwe medewerkers, verbeteren het roosteringproces en sturen aan op het spreiden van vakanties. Soms proberen we werk door innovatieve technologie te vervangen, wanneer dat verantwoord is. Daarnaast schakelen we extra vakantiekrachten, flexmedewerkers en uitzendkrachten in. Indien nodig treedt het zorgcontinuïteitsplan in werking. Daarin staat dat ook niet-zorgmedewerkers, zoals kantoorpersoneel, kunnen worden ingeroosterd op zorgafdelingen, waar dat verantwoord mogelijk is.

Strategie “Ondersteuning en zorg vanuit het hart”

Wellicht heeft u gehoord van de nieuwe plannen van Silverein voor de komende jaren. Deze strategie richt zich vooral op het vraagstuk hoe we met de snel toenemende ondersteunings- en zorgvraag van ouderen en een krappe arbeidsmarkt toch ondersteuning en zorg kunnen leveren. In lijn met het adviesrapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving hebben we daarbij ook een rol voor cliënten, naasten en vrijwilligers voor ogen. Dit hebben we in dialoogsessies besproken met cliënten, naasten en vrijwilligers en daaruit bleek ook bereidheid te bestaan om mee te helpen bij activiteiten in het kader van welzijn, ondersteuning en zorg. Uiteraard op een manier en in een tijdsbestek dat bij ieder zelf past.

Actie Zorginzet

Daarom doen we een verzoek aan u. Wilt, en kunt u, wat extra’s doen door de helpende hand te bieden? Onze medewerkers én cliënten waarderen dat enorm! Dit helpt om met elkaar de ouderenzorg toekomstbestendig te houden en voor de korte termijn in de vakantieperiodes die er weer aan komen lucht te geven. Op deze manier kunnen we samen de toekomst en de zomer zonnig tegemoet zien.
 
Meehelpen kan op verschillende manieren.

  • Af en toe helpen: u helpt al mee door tijdens of na uw bezoek kleine dingen te doen, zoals het opruimen van de koffiekopjes, het maken van een praatje met cliënten of met hen gaan wandelen. Aandacht geven doet goed!
  • Regelmatig helpen: nog fijner is het wanneer u (of uw familieleden, vrienden of bekenden) op regelmatige basis kunt meehelpen op een locatie, afdeling of woning. Dat kan bijvoorbeeld door helpen met het koken van maaltijden, het schenken van koffie en thee, gesprekken aan tafel of het doen van een spelletje. Of door voor uw naaste wekelijks het bed te verschonen, de nagelverzorging te doen of afwasjes te doen. Misschien heeft u zelf een achtergrond in de zorg en wilt en kunt u soms in de ondersteuning en zorg iets betekenen. De zorgmedewerkers stemmen graag met u af wat u zou kunnen en willen doen.
  • Helpen met werving: wie weet kent u mensen die op zoek zijn naar werk in de zorg, tijdelijk of vast, in het flexteam of als vakantiekracht. Misschien wel in uw omgeving: buren, kennissen, kinderen, kleinkinderen? Daar hebben we allerlei banen voor. Wilt u ze dan hierover vertellen? Wie interesse heeft, kan mailen naar werkenbij@silverein.nl of kijken op werkenbijsilverein.nl

Ondersteuning is mogelijk

Misschien wilt u wel helpen, maar heeft u eigenlijk nog vragen over het contact met cliënten. Hoe gaat u om met de praktische zaken bij de verzorging, zoals drinken, eten en verplaatsen? We bieden de mogelijkheid om een aantal ‘freelearnings’ te volgen of een fysieke scholing bij te wonen. Dit aanbod wordt georganiseerd door de Silverein Academy. Meer informatie vindt u hieronder.

Hoe kunt u meedoen?

Klik op de onderstaande knop aanmelden en vul het online formulier in. De regioplanner neemt dan contact met u op over het vervolg. U kunt uw inzet ook doorgeven op de locatie aan het zorgteam waar u bekend bent of daar waar u extra wilt ondersteunen. 

Aanmelden

Samen sterk

Voor de goede orde, de inzet van naasten is gewenst, maar niet verplicht. Het is fijn als u in de gelegenheid bent om te helpen en dat waarderen we heel erg! Niet iedereen zal die mogelijkheid hebben en dat realiseren we ons. Maar we zijn er van overtuigd dat we, door deze acties en met vereende krachten, met elkaar op een goede manier door de zomerperiode kunnen komen waarbij de zorg en ondersteuning voor cliënten gewaarborgd blijft.
 
Namens alle collega’s alvast enorm bedankt voor uw betrokkenheid.
 
Met hartelijke groet,

Esther van het Erve en Timon Dijkman
directie Silverein


  • Meer weten? Lees de brief aan vrijwilligers.
  • Aanmelden? Klik hier
  • Verdiepen? Ter ondersteuning biedt de Silverein Academy interessante e-learnings, een ADL-training en een webinar over dementie. Bekijk de folder.