Onderzoek naar tevredenheid cliënten

03-11-2023

Silverein streeft er naar kwetsbare ouderen de zorg en ondersteuning te bieden die voor hen belangrijk is. Daarom toetsen wij jaarlijks de tevredenheid van cliënten.

De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons uitgangspunt om de zorg en ondersteuning te verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften.

We nodigen u dan ook graag uit het cliënttevredenheidsonderzoek met betrekking tot de Ontmoetingscentra in te vullen.