Cliëntmedezeggenschap in nieuwe vorm

02-08-2023

Binnen de nieuwe koers van Silverein is een grote rol weggelegd voor familie en naasten van de cliënt. Het is belangrijk dat zij meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening van Silverein. Een gesprek met Wim Kooiman, voorzitter centrale cliëntenraad, en Annelies Bunnik, beleidsadviseur bij Silverein, over de herinrichting van cliëntmedezeggenschap en het belang van inspraak voor de kwaliteit van ouderenzorg.

Hoe zien jullie deze omwenteling in de zorg?

Wim: ‘‘Ik ben blij dat de nieuwe toekomstvisie er is, al vergt het verlenen van zorg mede door familie en naasten een grote omslag. Het is belangrijk dat wij als cliëntenraad betrokken blijven, want het kan moeilijk zijn om dit consequent uit te voeren. We zullen het op locatieniveau verder moeten uitwerken en toespitsen op individueel niveau."

Annelies: ‘‘Het urgentiebesef om samen te werken, is door het groeiend aantal ouderen groter aan het worden in de maatschappij. We moeten hiermee aan de slag. Ik zie veel potentie door altijd te werken vanuit de samenhang met naasten en vrijwilligers. Niet alleen in de thuissituatie, maar ook als iemand naar een van onze woonlocaties verhuist of komt revalideren."

Jullie werken aan het opnieuw inrichten van de cliëntmedezeggenschap. Hoe ziet dit eruit?

Wim: ‘‘Op ieder niveau waar beslissingen worden genomen, willen we vanuit de cliëntenraad meekijken. Zowel lokaal, regionaal als centraal. Elke centrale beslissing heeft namelijk ook impact op lokaal niveau. We zoeken naar een vorm waarin iedereen kan meedenken vanuit zijn eigen plek. Zo willen wij op elke locatie familieavonden organiseren en horen wat er naar voren komt. Vanaf de eerste ontwikkelingen willen we al betrokken zijn bij beslissingen."

Annelies: ‘‘We werken toe naar lokale en regionale cliëntenraden en een overkoepelende centrale cliëntenraad. De lokale raad is er voor zaken die het dagelijkse leven van de cliënten betreffen. De regionale raden, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale raden, zijn er voor onderwerpen die alle locaties in een regio aangaan. Afgevaardigden van elke regionale cliëntenraad vormen samen de centrale cliëntenraad. Die houdt zich bezig met het algemeen beleid van Silverein en de toekomstplannen van alle locaties samen."

Om de medezeggenschap goed in te vullen, zijn op verschillende plekken mensen nodig die zich hiervoor willen inzetten. Wat zoeken jullie?

Wim: ‘‘We zijn nog in ontwikkeling en zoeken mensen die willen bouwen en improviseren. Lopen we ergens tegenaan? Dan moeten we bijsturen. Ook al zijn er soms verschillende belangen tussen de organisatie en cliënten, er moeten goede discussies gevoerd kunnen worden. We zoeken een samenwerkingsvorm die werkbaar is."

Annelies: "We zijn goede stappen aan het zetten en verwachten rond de zomer meer te vertellen over cliëntmedezeggenschap en de werkzaamheden van de cliëntenraden. Wilt u, als cliënt of naaste, de mouwen opstropen? Kom aan boord! Er is volop ruimte voor ideeën."

Wim: ‘‘We zoeken mensen die hun talenten, kennis en kunde willen inzetten. Zo hebben we als cliëntenraad al veel gedaan; er is een naastenwerkgroep ontwikkeld en er zijn levensboeken geïntroduceerd waarin het levensverhaal van de cliënt in beeld wordt gebracht."

Annelies: ‘‘Er wordt hard gewerkt met elkaar, in positieve zin. Het is een klus waarin je echt iets kunt betekenen voor de kwaliteit van zorg."

Meer informatie

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u hier. Heeft u vragen? Of heeft u belangstelling om u in te zetten voor de cliëntenraad? Neem dan contact op met Wim Kooiman, voorzitter centrale cliëntenraad via clientmedezeggenschap@silverein.nl.

Cliëntenraad: uw mening telt!