Specialist ouderengeneeskunde

Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van ouderen met chronische aandoeningen en met een verhoogde kwetsbaarheid. Daarnaast hebben ze veel kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. Dit is zorg waarbij herstel niet meer mogelijk is. Zij kunnen dan nog steeds een bijdrage leveren om uw leven zo prettig mogelijk te laten zijn.

Ons team

Binnen het team specialisten ouderengeneeskunde zijn verschillende medische professionals (in opleiding) werkzaam, zoals basisartsen, praktijkverpleegkundigen en physician assistants (zorgprofessional met extra opleiding voor medische taken). Zij zorgen voor de medische zorg op een woning of afdeling onder supervisie van één van de specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er ook kaderartsen, dat zijn specialisten ouderengeneeskunde die zich verder hebben gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van hun vak.

Silverein heeft kaderartsen:

  • geriatrische revalidatie (revalidatie voor oudere mensen met een complexe hulpvraag)
  • palliatieve zorg (als herstel niet meer mogelijk is)
  • psychogeriatrie (zorg bij dementie)

De specialisten ouderengeneeskunde werken op verwijzing van de huisarts ook in de eerste lijn. Ze verrichten diagnostiek, geven advies en in sommige gevallen zijn ze medebehandelaar van de huisarts.

Bent u aan het revalideren?

Veilig terugkeren naar huis, dat is het doel. Samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam brengen onze specialisten ouderengeneeskunde zorgvuldig in kaart welke behandeling of begeleiding hiervoor nodig is. Welke vaardigheden kunnen we oplossen door behandeling of training? Zijn er hulpmiddelen beschikbaar waardoor u uw leven zelfstandiger of veiliger kunt maken? De voortgang van de revalidatie wordt regelmatig met u en uw naasten en in het zorg- en behandelteam besproken. Doelen worden, indien nodig, bijgesteld.

Woont u bij ons?

Als u bij Silverein woont, zijn de doelen gericht op een zo prettig mogelijk leven hebben. In de meeste gevallen wordt de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Op sommige locaties is dit uw huisarts. Samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam brengen we in kaart wat uw wensen zijn en welke behandeling of begeleiding u nodig heeft om dat te kunnen bereiken. Tenminste twee keer per jaar evalueren we of uw wensen en mogelijkheden hetzelfde zijn of dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn.