Physician assistant

Als Physician Assistant (PA) nemen we zelfstandig diverse taken van de specialist ouderengeneeskunde over.

Silverein Behandeling En Advies Uitleg Met Ipad (1)

Denk daarbij aan het doen van lichamelijk onderzoek en het in kaart brengen van uw klachten inclusief medische voorgeschiedenis, het stellen van een diagnose, bepalen van een behandeling, voorschrijven van medicijnen, overleggen met uw huisarts/specialist en gesprekken voeren met u en uw familie.

We hebben onderling afspraken gemaakt wanneer de PA een collega-arts moet raadplegen. Het kan dus zijn dat u voor uw medische behandeling alleen te maken krijgt met een PA, of met zowel een PA als een arts.