Physician assistant

De Physician Assistant (PA) is opgeleid om medische taken over te nemen van de Specialist Ouderengeneeskunde. De PA zorgt voor de medische zorg op een woning of afdeling. Zo nodig kan de PA overleggen met de Specialist Ouderengeneeskunde. De werkzaamheden van een PA zijn vergelijkbaar met de taken van een basisarts. Het verschil tussen een basisarts en een PA is dat de PA vaak langdurig op dezelfde afdeling werkt en daarmee uitgebreide kennis en ervaring opdoet in de ouderenzorg en met de cliënten van Silverein. De PA is daarmee een belangrijk eerste aanspreekpunt voor de cliënten van Silverein over de medische zorg.

Bent u aan het revalideren?

De doelen zijn gericht op veilig kunnen terugkeren naar huis. Samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam brengen wij zorgvuldig in kaart welke behandeling of begeleiding hiervoor noodzakelijk is. Welke vaardigheden kunnen worden hersteld of aangeleerd door behandeling of training? Zijn er hulpmiddelen beschikbaar waardoor u uw leven zelfstandiger of veiliger kunt leiden? Wij laten ons hierbij adviseren door onze behandelaren en zorgmedewerkers maar voeren zelf de regie over uw behandeling. De voortgang van de revalidatie wordt regelmatig met u en uw naasten en in het zorg- en behandelteam besproken en doelen worden, indien nodig, bijgesteld.

Woont u bij Silverein?

De doelen zijn gericht op wonen en zo prettig mogelijk uw eigen leven leiden. In de meeste gevallen wordt de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Op sommige locaties is dit uw huisarts.

Samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam brengen we in kaart wat uw wensen zijn en welke behandeling of begeleiding u nodig heeft om dat te kunnen bereiken.

Tenminste 2 x per jaar evalueren we of uw wensen en mogelijkheden gelijk gebleven zijn of dat er mogelijk aanpassingen noodzakelijk zijn.