Logopedist

Ondervindt u klachten op het gebied van ademhaling, stem, spraak, taal, gehoor en andere aspecten van communicatie? Ervaart u moeilijkheden tijdens het eten en drinken zoals kauwen en slikken en/of de mondzorg? De logopedist zal samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam zoeken naar oplossingen. Wij doen onderzoek, geven advies en behandeling. We helpen u met het vinden, aanvragen en omgaan met de juiste hulpmiddelen. 

Bent u aan het revalideren?

De doelen voor logopedie op het gebied van taal, stem en spraak zijn gericht op het optimaliseren van uw communicatie. Denk hierbij aan het duidelijk kunnen overbrengen van uw boodschap, kunnen telefoneren, kunnen schrijven of bijvoorbeeld uw stem of de articulatie verbeteren. De logopedist coacht en begeleidt uw omgeving en de zorgmedewerkers hierbij.

De doelen op het gebied van slikken zijn vooral gericht op het veilig eten en drinken van verschillende voedingsmiddelen. Indien u slikproblemen heeft stelt de logopedist een advies op zodat u zich niet verslikt en voldoende kunt blijven eten en drinken. Daarnaast biedt de logopedist begeleiding bij het herstellen van uw slikfunctie zodat u binnen uw mogelijkheden weer kunt eten en drinken. Ook hierbij betrekt de logopedist uw omgeving en de zorgmedewerkers.

Revalidatie stopt niet zodra u de behandelkamer van de logopedist verlaat.
Lukt het u met de adviezen en oefeningen van de logopedist om bij de receptie aan te geven dat u uw krantje vanochtend gemist heeft? Kunt op de afdeling een kopje soep eten zonder u te verslikken? Verpleegkundigen of verzorgenden observeren en begeleiden u op de afdeling. De voortgang van de revalidatie wordt regelmatig met u en uw naasten en in het zorg- en behandelteam besproken en doelen worden, indien nodig, bijgesteld.

Woont u bij Silverein?

De doelen zijn gericht op zo prettig mogelijk uw leven te leiden op het gebied van communicatie, kauwen, slikken, mondzorg en alles wat daarmee samenhangt. Samen met uw omgeving en de zorgmedewerkers brengen wij uw hulpvragen in kaart. We helpen u om de problemen op dit gebied op een plezierige manier te hanteren. Zo kunt u zo goed mogelijk in contact blijven met uw omgeving en veilig blijven eten en drinken binnen uw mogelijkheden. Wij coachen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers om uw communicatie, eten en drinken optimaal te begeleiden.

Indien herstel van uw klachten mogelijk is en u een verblijf inclusief behandeling heeft, trainen wij ook zelf met u. Dit is meestal kortdurend en zo mogelijk in groepsverband.

Indien u een verblijf exclusief behandeling heeft dan kunt u ook bij ons terecht. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Wij noemen dit eerstelijnsbehandeling.

Samen met uw naasten, andere behandelaren en medewerkers van zorg en welzijn gaan we op zoek naar passende activiteiten, onder andere op het gebied van stem en spraak. Dit alles binnen uw mogelijkheden.