Geestelijk verzorger

Elk mens is uniek en heeft een eigen kijk op het leven. Onze levenshouding is gebaseerd op opvoeding en levenservaring en soms ook op een vorm van levensbeschouwing of religie. Zingevingsvragen en levensbeschouwelijke of religieuze onderwerpen kunt u, als u wilt, bespreken met één van onze geestelijk verzorgers. Zij putten daarbij uit passende inspiratiebronnen en gaan samen met u op zoek naar wat voor u betekenisvol en van waarde is. Ze staan u ook bij wanneer het leven zwaar is of verdriet u overspoelt. In de laatste fase van het leven kunnen zij u en uw naasten begeleiden.

Voor iedereen

Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle mensen, van welke levensovertuiging- of oriëntatie dan ook. Wellicht heeft u al een eigen dominee, pastoor, pastoraal medewerker, imam, rabbi of andere geestelijk verzorger. Diegene is uiteraard van harte welkom om u te blijven bezoeken en ondersteunen.

De geestelijk verzorgers kunnen u in contact brengen met een geestelijke met een specifieke religieuze achtergrond. Of helpen een verloren gegaan of verbroken levensbeschouwelijk of religieus contact te herstellen.

Kracht en troost

Of u nu een gesprek wilt over rouw, verlies, levensmoeheid, of over ervaringen van verbondenheid of geloofsbeleving. We zoeken met u naar datgene waar u troost en kracht uit put. Rekening houdend met de invulling van uw leven op uw nieuwe woonplek of het behoud van autonomie en eigen regie. Ook wanneer u zich eenzaam of verdrietig voelt kunt u een beroep op hen doen. De gesprekken met een geestelijk verzorger vinden plaats in uw eigen woonruimte en zijn altijd vertrouwelijk.