Silver, het magazine van Silverein

01-06-2022

Wij presenteren u de tweede ‘Silver’, het magazine van Silverein. In het magazine leest u de verhalen van cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en de organisatie.

Het thema van deze Silver is vrijheid. Vrijheid versus veiligheid is een voorkomend dilemma in de ouderenzorg. “De missie van Silverein laat over persoonlijke vrijheid geen misverstand bestaan. Ieder mens heeft het recht een eigen leven te leiden en daarbij eigen keuzes te maken”, zegt Ton Vissers, regiomanager Baarn en Amersfoort, over vrijheid in Silver. In dit nummer onder andere een artikel over de Wet zorg en dwang. Ook vertellen vijf bewoners van De Heybergh in Soesterberg over wat vrijheid voor hen betekent en leest u over het belang van het levensverhaal als hulpmiddel bij persoonsgerichte zorg.