Een nieuwe naam op weg naar samen...

27-05-2021

Op 1 juli 2021 fuseren De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Zij gaan vanaf dat moment verder als één zorgorganisatie.

Sinds 2019 werken de ouderenzorgorganisaties De Brug, De Bilthuysen en Lyvore steeds intensiever samen. Aangezien zij alle drie onderdeel zijn van Zorggroep De Opbouw, leek een formele samenvoeging dan ook een zeer voor de hand liggende ontwikkeling. Dat is de reden dat de drie ouderenzorgorganisaties op 30 juni 2021 fuseren en verder gaan als één sterke zorgorganisatie onder de naam Silverein.

Silverein

Marc Kosman (directeur) motiveert de voorgenomen fusie beknopt: “Door onze bestaande samenwerking te bekrachtigen met deze fusie kunnen we ons nog beter richten op onze missie; een sterke ouderenzorgorganisatie die ouderen met een zorghulpvraag optimaal ondersteunt en verzorgt. Daarbij ligt de nadruk op een waardig en waardevol leven, waarin iedereen ruimte heeft zichzelf te zijn”. Yvonne van Stiphout (voorzitter Raad van Bestuur zorggroep De Opbouw): “de ontwikkeling naar één ouderenzorgorganisatie binnen de zorggroep verstevigt de onderlinge samenwerking binnen de groep en maakt de groep als geheel kwalitatief sterker en slagvaardiger. Ik ben trots op deze ontwikkeling en trots op onze medewerkers die na een heftig coronajaar een positieve volgende stap in professionalisering en samenwerking gaan maken”.   

Over de naam Silverein is bewust nagedacht. Marc: “Silver komt van ‘zilver’ en is een eerbetoon aan de zilverkleurige haren, de levenservaring en wijsheid van cliënten. Wij zijn persoonsgericht, iedereen is uniek en kent een eigen levensverhaal. Wij willen de persoon achter de cliënt graag leren kennen. Wat zijn hun wensen en behoeften. Rein betekent 'raad' of 'raadgever’, wij stemmen onze professionele zorg en ondersteuning af op de wensen en behoeften van de cliënt. Ik ben trots op deze naam en het nieuwe logo.”

Een vingerafdruk en de rode draad

Het hart staat voor het bieden van liefdevolle aandacht aan cliënten, de drijfveer van iedere zorgmedewerker. Vervolgens geeft de vingerafdruk de uniekheid van ieder persoon aan. De rode lijn, dat in het midden iets uitsteekt, staat als ‘rode draad’ symbool voor het levensverhaal en de levenservaring van de cliënt. Tot slot zijn verschillende kleuren hier omheen ingezet die als geheel de verscheidenheid binnen onze organisatie vertolken, waar we niemand uitsluiten.”

Iedereen is welkom bij Silverein

Niet alleen cliënten zijn welkom bij Silverein, ook voor familie en verwanten, medewerkers en vrijwilligers staat de deur open. “We hebben een zware periode achter de rug”, benadrukt Marc, “Maar we zijn op de goede weg, waarin we corona steeds meer achter ons kunnen laten. En dat betekent ook dat de maatregelen langzaamaan versoepeld kunnen worden. Het is fantastisch, dat familieleden onder enkele voorwaarden eindelijk weer kunnen knuffelen met hun naaste.”

Op naar de toekomst, met respect voor het verleden

Binnen Silverein zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We gaan stap voor stap naar het nieuwe normaal, laten steeds meer het coronavirus achter ons en kunnen ons weer richten op mooie ambities. “We koesteren het unieke en waardevolle dat elke afzonderlijke organisatie met zich meebracht”, besluit Marc. “Die kennis en ervaring delen we met elkaar, waardoor we elkaar versterken en aanvullen. We houden oog en oor voor wat cliënten en medewerkers belangrijk vinden. We richten ons op de toekomst met eerbied voor de geschiedenis. Dat wat mooi of goed is, zullen we behouden. Zo blijven bijvoorbeeld alle namen van onze locaties bestaan. Cliënten, bewoners, bezoekers en familieleden, maar ook medewerkers en vrijwilligers voelen zich vaak met een locatie en díéns naam sterk verbonden. De naam van de locatie zorgt voor herkenning en is vaak een begrip in de regio”.

Zorggroep De Opbouw

Zorggroep De Opbouw is een landelijke overkoepelende stichting die zorg en ondersteuning biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Elke dag zetten wij ons met hart en ziel in om mensen een zinvol en prettig bestaan te bieden.

Zorggroep De Opbouw bestaat uit meerdere zorgorganisaties. Zideris en Prinsenstichting richten zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De Brug, Bilthuysen en Lyvore (samen vanaf 30 juni Silverein) zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. Bij Silverein werken straks meer dan 2900 medewerkers die zich samen met ruim 1500 enthousiaste vrijwilligers inzetten om zo’n 2000 cliënten een fijne dag te bezorgen.