Ik ben al vrijwilliger

Ik ben al vrijwilliger

Veel gestelde vragen

In eerste instantie is de contactpersoon vrijwilligers of het team van de woning jouw eerste aanspreekpunt. Als je contactpersoon van het team niet aanwezig is kun je het bij een medewerker melden. Als je langdurig verhinderd bent, moet je dit melden bij de coördinator vrijwilligers.

Het is niet toegestaan om foto’s of (beeld)opnamen te maken van de bewoners zonder daarvoor vooraf toestemming te hebben gevraagd aan de betreffende bewoner en de contactpersoon vrijwilligers. Als je toestemming krijgt, moet dit altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Deze laatste is op de hoogte van de afspraken met bewoners en hun familie en hoe je de toestemming schriftelijk vastlegt.

Binnen de gebouwen mag niet gerookt worden door vrijwilligers en medewerkers, ook niet als een bewoner hiervoor wel voorzieningen op de kamer heeft. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken. Check bij de locatie waar je werkt, waar dit is.

Het is niet toegestaan om alcohol te drinken tijdens je vrijwilligerswerk.