Vacature voorzitter cliëntenraad regio Driebergen-Doorn

De huidige voorzitter is aan het einde van zijn tweede termijn. Daarom zoeken wij een voorzitter voor de cliëntenraad.

Cliëntenraad regio Driebergen-Doorn

Eén van de lokale cliëntenraden binnen Silverein is de cliëntenraad regio Driebergen-Doorn. Op 1 juli 2021 is Silverein ontstaan uit een fusie van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. De Brug (nu de regio Driebergen-Doorn van Silverein) omvatte de locaties Beukenstein, Rehoboth, Sparrenheide en Het Woonoord en de extramurale activiteiten De Vijver (dagopvang), het Buurthuis (buurtinloop) en Zorg thuis.

Door deze fusie verandert de besturingsstructuur en daarom ook de medezeggenschap van de cliënten. Die is in grote lijnen geregeld in de Wmcz. Daarin staat dat iedere instelling deze medezeggenschap moet regelen en dat voor een aantal genoemde besluiten instemming of een positief advies van de cliëntenraad nodig is.

Voor zaken die op niveau van Silverein geregeld worden, is er een centrale cliëntenraad, die overlegt met de directeur van Silverein. Voor zaken op het niveau van de regio Driebergen-Doorn is er een cliëntenraad, die overlegt met de regiomanager. Per locatie is er dan nog een commissie die overlegt met de leidinggevenden van de locatie. De cliëntenraden van de regio’s zijn vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van Silverein.

Op dit moment (september 2021) zijn de cliëntenraden van de locaties en de centrale cliëntenraad (van de Brug) nog in functie. De meeste leden zullen te zijner tijd overgaan van centrale cliëntenraad De Brug naar de regionale cliëntenraad en van de cliëntenraad van de locatie naar de commissie van de locatie.

De cliëntenraden zijn samengesteld uit bewoners, hun naasten of vrijwilligers. De voorzitter van de (centrale) cliëntenraad is onafhankelijk. De meesten van de ongeveer 500 cliënten zijn zelf niet in staat om in een cliëntenraad te functioneren. Leden worden benoemd voor drie jaar en mogen tweemaal herbenoemd worden. Er vindt geen vergoeding voor de werkzaamheden plaats. Gemaakte kosten worden vergoed (huidige regeling).

Vacature voorzitter cliëntenraad regio Driebergen-Doorn

De huidige voorzitter is aan het einde van zijn tweede termijn. Daarom zoeken wij een voorzitter voor de cliëntenraad.

Taken van de voorzitter:

  • leiden van de vergaderingen (eenmaal per maand op een middag)
  • vertegenwoordigen van de cliëntenraad in de centrale cliëntenraad Silverein (tezamen met een van de leden)
  • vertegenwoordigen van de cliëntenraad binnen en buiten de instelling

Vereisten voor het voorzitterschap:

  • u bent maatschappelijk betrokken
  • u hebt ervaring met leiding geven
  • u kunt goed samenwerken met behoud van eigen verantwoordelijkheid
  • u werkt oplossingsgericht
  • u hebt enig inzicht in het functioneren van organisaties
  • u bent geen medewerker van Silverein

Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met de voorzitter, de heer Jaap Schravesande, 0343 516057.

Sollicitaties te richten aan de secretaris van de cliëntenraad, 

clientenraad-driebergen@silverein.nl