Welkom voor nieuwe collega's van TSN

02-12-2021

Silverein en TSN Thuiszorg hebben eind november een overeenkomst getekend, waarin Silverein de overname van het wijkteam Amersfoort/Soest en de bijbehorende cliënten bevestigt.

 

De cliënt blijft zorg en ondersteuning ontvangen van ‘het vertrouwde gezicht’. Acht TSN-medewerkers komen in dienst van Silverein.

De medezeggenschapsraden en de raad van toezicht/raad van commissarissen van beide zorgorganisaties zijn hier uiteraard bij betrokken. Na de positieve beoordeling van deze aanvraag door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn medewerkers en cliënten daadwerkelijk per 1 december overgedragen.

Algemeen directeur van TSN Paul Lafranca: ‘Onze zorgorganisatie is hoofdzakelijk werkzaam in het noorden en oosten van Nederland. Vanwege de afstand van dit kerngebied tot het werkgebied van dit wijkteam Amersfoort/Soest zijn we op zoek gegaan naar een ‘nieuw thuis’ voor de medewerkers en cliënten van dit thuiszorgteam. Daarbij is het voor ons belangrijk geweest een partij te vinden die net als TSN persoonsgerichte en kwalitatieve zorg en oprechte aandacht voor medewerkers belangrijk vindt. Met Silverein hebben we vertrouwen deze partij te hebben gevonden.’

Annet van Zuijlen, directeur ai Silverein, “‘Zorg met aandacht’ dat is waar het om gaat”, Silverein (voorheen Lyvore) is al langer actief in Amersfoort, Soest en Baarn. Zorg thuis biedt persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast casemanagement dementie en palliatieve zorg. Ook dagbesteding van Silverein behoort voor deze nieuwe klantengroep tot de mogelijkheden; zowel op De Plataan (dagbesteding voor cliënten met een vorm van dementie) als op Birkhoven Park (voor kwetsbare ouderen met behandeling) verwelkomen we deze nieuwe cliënten graag.’