Het ontstaan van Het Woonoord

Het Woonoord 18

De Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoge officieren maakte zich sterk voor de belangen van gehandicapte militairen en / of hun na het overlijden achtergebleven partners. Dit deed ze onder andere door geld in te zamelen, wetgeving te stimuleren en juridische ondersteuning te bieden.

Een speciaal woonoord in Doorn

Begin jaren 70 realiseerde men zich dat steeds meer (oud-) militairen niet alleen kampten met, maar ook met psychische problemen. Begin jaren 80 werd daarom Het Woonoord waarvoor intensieve zorg werd geboden aan (oud-), maar ook aan hun partners.

Op hetzelfde terrein in Doorn verrezen een hotel en een trainings- en nazorgcentrum. Hier konden BNMO-leden die leerden omgaan met ingrijpende en / of traumatiserende ervaringen, 4 tot 10 dagen terecht. Dat kan vandaag de dag nog steeds overigens. Particulieren financierden het eerste jaar, maar al gauw werd duidelijk dat dit erg kostbaar was. Begin 1984 werd Het Woonoord een AWBZ-gefinancierde instelling.

Een bredere focus

De huidige doelgroep in Het Woonoord is niet altijd hetzelfde, maar als er onvoldoende aanmeldingen zijn kunnen ook niet-militairen hier terecht. Wel is het zo dat ouderdomsproblemen ook bij (oud-) militairen steeds meer op de voorgrond treden. Velen van hen geven aan 'te willen gaan wonen op Het Woonoord in Doorn'. Dit heeft te maken met de wens van mensen om in een omgeving verzorgd te worden waar veelgenoten met dezelfde beroepsachtergrond wonen.

Tegenwoordig kan elke veteraan (uitgezonden militair) worden van de BNMO en met de juiste indicatie komen wonen op Het Woonoord. Ook executief personeel van politie en brandweer zijn welkom in Het Woonoord.