Mediator

Als mediator help ik ouderen en hun families om conflicten op te lossen en verstoorde verhoudingen te herstellen. Ook ondersteun ik zorgorganisaties als er conflicten zijn met medewerkers, cliënten of families. Ik heb aandacht voor de belangen van beide partijen.

Mediation 2

Bemiddeling bij familieconflicten

Veel ouderen hebben verdriet omdat de onderlinge verhoudingen in de familie verstoord zijn of omdat er een conflict is tussen broers en zussen of ouders en kinderen. In de laatste levensfase willen mensen deze conflicten graag doen ophouden. Een mediator luistert naar de verschillende partijen en stelt vragen om het conflict en de onderliggende belangen helder te krijgen. Het doel is dat er wederzijds begrip ontstaat en familieleden weer samen verder kunnen.

Mediation in zorgorganisaties

Soms lopen teams of andere samenwerkingsverbanden vast door verstoorde verhoudingen of conflicten. Of zijn er conflicten tussen enerzijds de cliënt en familie en anderzijds de zorgmedewerker of –organisatie. Als standpunten verharden en open naar elkaar luisteren onmogelijk is, biedt mediation uitkomst. In een gezamenlijk proces werken we aan het herstel van een werkbare relatie en een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.